schors d.jpg
workshops
home
agenda
fotogalerij
interview
muziekfragmenten
biografie
uit de pers
contact
Heleen Koele geeft workshops aan (kamer) koren, waarbij zowel stemvorming als andere
aspecten van het zingen in een koor aan de orde komen.

Wat houdt de workshop in?

De inhoud van de workshop stemt Heleen af op de wensen van het koor. Er is ruimte om te
werken aan de volgende onderdelen:

blenden in de stemgroep of met andere stemgroepen (mengen en kleuren zodat een mooie
koorklank ontstaat)

het zingen van een kleine koorsolo gecombineerd met podiumpresentatie

zingen (van koorwerken) in kwartetten

leren om elkaar in een veilige en plezierige sfeer zinvolle feedback te geven.

Meer in de workshop

Zingen doe je samen (slogan bij 75 jaar Nederlands Kamerkoor).
Zelfstandig zingen, de eigen stem optimaal ruimte en klank geven, is slechts een onderdeel
van het koorzingen. Een volgende stap is je volledige stem te voegen in de groep tot een
vloeiend geheel. Met haar uitgebreide ervaring als zangeres in het Nederlands Kamerkoor
weet Heleen precies aan te geven hoe stemmen dit het beste kunnen doen. Een uitgelezen
kans voor elk koor om te komen tot een betere klankbalans.

Kiezen en (advies) delen
Daarnaast heeft Heleen een uitgebreide repertoirekeuze opgebouwd. Zij is daarom een
partner voor de dirigent in het meedenken en advies geven over geschikte koorstukken
voor een concert en een passende opbouw hiervan.

Voor en na de workshop

Vóór de workshop heeft Heleen intensief  contact en overleg met de dirigent. Deze benoemt
waaraan hij wil werken en wat de ontwikkelpunten in het koor zijn. Vanzelfsprekend is de
dirigent bij de workshop(s) aanwezig. Het koor kan dan tijdens de reguliere repetities de
opgedane kennis en technieken toepassen en deze, onder leiding van de dirigent, verder
ontwikkelen.

Speedzanglessen

Binnen de bovengenoemde workshops is het mogelijk om  de zogenaamde “speedzanglessen”
te volgen. Dit zijn individuele zanglessen van een kwartier waarin een zanger heel gericht en
intensief kan werken aan een bepaald vocaal aandachtspunt. De ervaring leert dat de
speedzanglessen een gewild onderdeel uitmaken van een dag of dagdeel met workshops.
links
1


1

1

1
01workshop.jpeg
02workshop.jpeg
Koorscholing Heleen Koele 2011.jpeg
workshops