schors d.jpg
trainingen
home
agenda
fotogalerij
interview
muziekfragmenten
biografie
uit de pers
contact
Heleen Koele en Karlijn Bockholts werken al enkele jaren met veel plezier samen.
Vanuit verschillende disciplines (organisatieontwikkeling en muziek) komen hun kwaliteiten
bij elkaar op het gebied van het ontwikkelen van talent bij individuen en groepen. Zij zetten
hun passie in om het samenwerken binnen en tussen teams in organisaties te verbeteren.

Ook op andere plekken waar mensen op een kwalitatief hoog niveau samenwerken - zoals
koren en orkesten - bieden zij hun coachingsvaardigheden aan.

Teampatronen ontrafeld: succesvol samenwerken!

Samenwerken is vanzelfsprekend. Een goede samenwerking is dat helaas niet.
Met als effect dat teams en zelfs hele organisaties minder goed funktioneren dan ze zouden
kunnen. Wij kunnen snel en doelgericht verandering aanbrengen in de juiste richting.

Met prikkelende oefeningen maken we de onderlinge verbindingen transparant die bepalend
zijn voor de vormen van samenwerken. Voor iedereen maken we de kwaliteiten en de
belemmerende factoren inzichtelijk en voelbaar. In de training vergroten we de sterke punten
en verkleinen we de belemmeringen.

Wij maken transparante, meetbare afspraken op basis waarvan het team en het management
in staat zijn hun voortgang zelf te monitoren en indien mogelijk bij te sturen.
links
trainingen
echtmooij-25463.jpeg